top of page

Què és l'Esplai Can Colapi?

 

L'Esplai Can Colapi és una entitat educativa sense afany de lucre, on infants i joves comparteixen el temps lliure amb altres companys, i gaudeixen d’una educació fonamentada en valors.

A l’esplai treballem amb la voluntat de ser un servei per a la comunitat més propera (famílies, escola, barri, població...), d’acord amb les famílies, amb l’objectiu de formar infants i joves per aconseguir que creixin com a persones des d’una perspectiva integral que té en compte el compromís social amb l’entorn. Si voleu saber una mica més de l'història del nostre esplai consulteu a l'apartat esplai!

Què es fa a l'esplai?

 

L’esplai es caracteritza per la relació educativa monitor/a-infant i per la capacitat de transmetre uns valors de manera lúdica. Alhora, la seva acció complementa l’educació que els infants i joves reben de llurs famílies i de l’escola.

El nostre esplai té un projecte educatiu, amb uns objectius que es van assolint a partir de les activitats que es porten a terme.

Podeu saber més sobre el que fem a l'apartat d'activitats! 

L'equip de monis

El centre d’Esplai Can Colapi compta amb un equip de monitors i monitores que gestiona l’entitat i organitza les activitats educatives. Aquests joves són persones formades per tal d’oferir un servei de qualitat als infants i les seves famílies. Els monitors i monitores, voluntaris, contribueixen a enriquir el teixit associatiu del seu entorn i prenen un compromís educatiu amb les noves generacions. Si voleu saber més sobre l'equip de monis actual podeu consultar a l'apartat de equip de monis!

bottom of page