top of page

Ideari de l'Esplai Can Colapi:

1. Treballem amb gratuïtat per a oferir un dels drets fonamentals dels infants, perquè jugar, fer gresca, riure, estimar i educar no ha de tenir més preu que el que nosaltres rebem d'ells. D'aquesta manera garantim que cap afer econòmic sigui motiu d'exclusió d'aquest dret recollit en la Declaració Universal dels Drets dels Infants.


2. Creiem en l'educació interpretada com un procés d'intercanvi entre l'educador i l'educand, amb intenció humanitzadora i personalitzada, aplicant una educació integral, activa, transformadora i alliberadora.


3. Entenem la infància com una petita espurna d'esperança que cal que sigui una gran flama. No som protectors de quelcom fràgil, ni evitem córrer perquè no prenguin mal. Els infants han de créixer i per això explotem la seva bona fusta abans que es podreixi per la seva quietud.


4. Ens reconeixem com a educadors responsables en la nostra tasca d'animació sociocultural, aprofitant les relacions humanes per créixer com a persones compromeses amb l'entorn que vivim; intentant orientar els infants cap a uns valors humans; i garantint el seu desenvolupament integral i arrelat a la comunitat en què viuen.


5. Pensem que l'educador no pot ser neutre, ha de ser coherent amb el que educa, compromès amb el món en què viu, utòpic per transformar el món, oferint els seus serveis als altres amb la finalitat de millorar la societat en què viu.


6. Eduquem en la llibertat, conscients de la complexitat d'aquest concepte, intentem ajudar a adquirir críticament uns coneixements bàsics sobre la vida.


7. Respectem, tant a monitors/es com a infants, les seves opcions religioses o de qualsevol mena, educant en la diversitat i en la dignitat de les persones.


8. Tenim el deure i el dret com a educadors de formar-nos en el coneixement pedagògic per garantir el nostre projecte educatiu i el nostre objectiu comú.


9. Veiem l'esplai com una entitat que ha de ser reforçadora dels teixits associatius de Catalunya.


10. Creiem en la vida activa de les persones dins la societat, en la participació com a element important i decisiu per tots; és per això que des de l'esplai volem fer créixer els infants i joves, també els educadors, amb una actitud de participació vers el món que els envolta.

El foulard de l'esplai
bottom of page